Tysta Rum!

Tysta Rum!

Med våra ljudabsorbenter kan ni samtidigt som ni dämpar ljudnivån även enkelt dela av och skapa "rum i rummet".

NI BESTÄMMER SJÄLVA MOTIVET!

- Hörselskador går inte att bota, så se till att skydda dig mot starka ljud!

Buller kan vara farligt. Buller gör dig trött, okoncentrerad och stressad. Buller kan orsaka tinnitus, nedsatt hösel, eller göra dig överkänslig mot ljud. Ju starkare buller, dessto kortare tid behövs för att du ska få en hörselskada.

Några nivåer från bullerreglerna;

80 dB eller mer, ska arbetsgivaren informera dig om riskerna med buller och erbjuda hörselskydd.

85 dB eller mer, ska arbetsgivaren vidta åtgärder, se till att hörselskydd används och erbjuda hörselundersökning.

115 dB är den högsta ljudnivå du får utsättas för under en arbetsdag. Är värdet högre, måste arbetsgivaren vidta åtgärder.